Przetargi

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Przetarg
nieograniczony na dostawę wraz z montażem
wyposażenia szkoły dla Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Jeziorkach

UWAGA!!!

Przedłużono termin składania ofert!

Termin składania ofert: 12.04.2018 do godz. 09:00
Otwarcie ofert: 12.04.2018 o godz. 09:30

W związku ze zmianą opisu przedmiotu zamówienia konieczne jest
uwzględnienie zmian w złożonych już ofertach.
Nieuwzględnienie dokonanych zmian skutkować będzie odrzuceniem oferty.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (.pdf)

Zmiany w SIWZ (.pdf)

Załącznik nr 3 po modyfikacji (.pdf)

Załącznik nr 3 po modyfikacji formularz asortymentowo - cenowy (.xlsx)

Załącznik nr 1 po modyfikacji (.pdf)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pytania i odpowiedzi (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-04-06 13:22:12 | Data modyfikacji: 2018-04-06 17:57:37.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2018-04-06 13:22:12
Data modyfikacji: 2018-04-06 17:57:37
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót