Przetargi

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Przetarg
nieograniczony na dostawę wraz z montażem
wyposażenia szkoły dla Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Jeziorkach

Ogłoszenie o zmianie zostało opublikowane w BZP w dniu 2018-03-30 pod numerem 500069660-N-2018


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (.pdf)


Zmiany w SIWZ (.pdf)


Pytania i odpowiedzi (.pdf)


Pytania i odpowiedzi ciąg dalszy(.pdf)


Pytania i odpowiedzi ciąg dalszy(.pdf)


Pytania i odpowiedzi ciąg dalszy(.pdf)


Pytania i odpowiedzi ciąg dalszy(.pdf)


Pytania i odpowiedzi ciąg dalszy(.pdf)


Ogłoszenie zmieniane

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-03-30 10:04:28 | Data modyfikacji: 2018-04-09 10:40:35.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2018-03-30 10:04:28
Data modyfikacji: 2018-04-09 10:40:35
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót