Przetargi

Przetarg nieograniczony – Budowa odwodnienia
ulicy Zacisze w Dębienku z materiału Wykonawcy.

Przetarg nieograniczony – Budowa odwodnienia ulicy Zacisze w Dębienku z materiału Wykonawcy


Zamawiający:
Gmina Stęszew
ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew
woj. Wielkopolskie
www.steszew.pl
tel. 0618197141, fax 0618134287


Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 08.03.2018 pod numerem 536773-N-2018


Termin składania ofert: 12.04.2018 do godz. 9:00


Otwarcie ofert: 12.04.2018 o godz. 10:00


Do pobrania:

Pytania i odpowiedzi (.pdf)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Decyzja PB Starosta

Decyzja PB Wojewoda

Umowa na roboty budowlane_projekt

Załączniki wersja edytowalna

KOSZTORYS OFERTOWY - DĘBIENKO

PRZEDMIAR ROBÓT - DĘBIENKO

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU DK5 - PLAN ORIENTACYJNY

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU DK5 - mapa sytuacyjna

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU DK5 - opis techniczny

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU DK5 - Uzgodnienie KWP

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU DK5 - Zatwierdzenie GDDKiA

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU Zacisze

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU Zacisze - zatwierdzenie Burmistrz

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

PW - 1.PZT_DĘBIENKO-Układ1

PW - 2.PROFIL PODŁUŻNY-Model

PW - 3. PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW-Model

PW - 4. Separator koalescencyjny-Model

PW - 5. STUDNIA REWIZYJNA DN 1000 mm-Model

PW - 6. POSADOWIENIE KANAŁU W WYKOPIE-7 297x210

PW - 7. SKRZYŻOWANIA Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM-8 297x420

PW - 8. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI-Model

PW - 9. Opis do projektu zagospodarowania terenu

PW - 10. Opis techniczny

elektryka_DĘBIENKO_opis techniczny

elektryka_DĘBIENKO_plan sytuacyjny

elektryka_DĘBIENKO_schemat zasilania-PW

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-03-28 08:35:38 | Data modyfikacji: 2018-04-09 14:20:49.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2018-03-28 08:35:38
Data modyfikacji: 2018-04-09 14:20:49
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót