Przetargi

Przetarg nieograniczony na dostawę wraz z
montażem wyposażenia szkoły dla Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Jeziorkach.

Dostawa wraz z montażem wyposażenia szkoły dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jeziorkach

Przetarg nieograniczony na dostawę wraz z montażem wyposażenia szkoły dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jeziorkach
Zamawiający:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jeziorkach
Jeziorki Pl. Parkowy 7
62-060 Stęszew
woj. Wielkopolskie

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 28.03.2018 pod numerem 536639-N-2018

Termin składania ofert: 06.04.2018 do godz. 9:00

Otwarcie ofert: 06.04.2018 o godz. 9:30

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Pytania i odpowiedzi do SIWZ (.pdf)

Zmiana ogłoszenia

UWAGA!!!
Przedłużono termin składania ofert!
Termin składania ofert: 10.04.2018 do godz. 09:00
Otwarcie ofert: 10.04.2018 o godz. 09:30

ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf)

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (pdf)

Załącznik nr 2 - Formularz oferty (pdf)

Załącznik nr 2 - Formularz oferty (doc)

Załącznik nr 3 - Formularz asortymentowo-cenowy cz.1 Meble (pdf)

Załącznik nr 3 - Formularz asortymentowo-cenowy cz.2 Wyposażenie gastr. kuchni (pdf)

Załącznik nr 3 - Formularz asortymentowo-cenowy cz.3 Sprzet komp. i multimed. (pdf)

Załącznik nr 3 - Formularz asortymentowo-cenowy cz.4 Sprzęt AGD (pdf)

Załącznik nr 3 - Formularz asortymentowo-cenowy cz.5 Pracownia Językowa (pdf)

Załącznik nr 3 - Formularz asortymentowo-cenowy cz.5 Żaluzje (pdf)

Załącznik nr 3 - Formularz asortymentowo-cenowy cz.7 Wyposażenie pozostałe (pdf)

Załącznik nr 3 - Formularze asortymentowo-cenowe (xls)

Załącznik nr 4 - Oświadczenie przesłanki wykluczenia (pdf)

Załącznik nr 4 - Oświadczenie przesłanki wykluczenia (doc)

Załącznik nr 5 - Grupa kapitałowa (pdf)

Załącznik nr 5 - Grupa kapitałowa (doc)

projekt umowy (pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-03-28 08:09:32 | Data modyfikacji: 2018-03-30 10:20:03.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2018-03-28 08:09:32
Data modyfikacji: 2018-03-30 10:20:03
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót