Wybory samorządowe 2010

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w
Stęszewie z dnia 29 października 2010 roku

w sprawie publicznego losowania składów obwodowych komisji wyborczych w gminie Stęszew.


   Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) w związku z § 9 ust. 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy (M. P. Nr 61, poz. 641, z późn. zm.)
z a w i a d a m i a   się, że

w dniu 3 listopada 2010 r. o godz. 16.00  w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Stęszewie t.j. Urząd Miejski Gminy Stęszew. przy ul. Poznańskiej 11, w sali sesyjnej nr 23 odbędzie się publiczne losowanie składów obwodowych komisji wyborczych.

                                                                                                                                                                      Przewodniczący 
Miejskiej Komisji Wyborczej 
w Stęszewie
/-/  Mieczysław Kaczmarek

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-11-02 10:20:12 | Data modyfikacji: 2010-11-02 10:22:30.
Data wprowadzenia: 2010-11-02 10:20:12
Data modyfikacji: 2010-11-02 10:22:30
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót