Wybory samorządowe 2010

OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 18
października 2010 roku

O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA GMINY STĘSZEW
z dnia 18 października 2010 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wyborcom informacji o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu, czasie jego udostępnienia dla wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku

 Na podstawie art. 35 ust.2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) obwieszczam, co następuje:

spis wyborców sporządzony dla przeprowadzenia wyborów  do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku zostanie udostępniony do wglądu
w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew przy ul. Poznańskiej 11 w Stęszewie (pok. nr 16),
w godzinach pracy Urzędu, w okresie od dnia 8 listopada 2010 roku do dnia 19 listopada 2010 roku.
                                                                    
  
Burmistrz  Gminy Stęszew
/-/ Włodzimierz Pinczak

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-10-18 11:32:53 | Data modyfikacji: 2010-10-18 11:34:21.
Data wprowadzenia: 2010-10-18 11:32:53
Data modyfikacji: 2010-10-18 11:34:21
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót