Wybory samorządowe 2010

Komunikat Komisarza Wyborczego w Poznaniu

Poznań, 30 września 2010 r.

KOMUNIKAT
Komisarza Wyborczego w Poznaniu

Komisarz Wyborczy w Poznaniu zwraca się do pełnomocników komitetów wyborczych o składanie zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w terminie do 4 października br. osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej bądź pocztą w siedzibie komisarza pod adresem:

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu
ul. Kościuszki 93,
61-716 Poznań;

Kandydatem do składu komisji terytorialnej może być osoba która, stale zamieszkuje w gminie - ujęta jest w stałym rejestrze wyborców gminy właściwej terytorialnie dla komisji gminnej lub powiatowej lub wojewódzkiej. 

Prawo zgłaszania kandydatów do terytorialnych komisji mają te komitety, których zasięg działania obejmuje daną jednostkę.

Kandydatem do składu komisji terytorialnej nie może być;

• pełnomocnik wyborczy
• pełnomocnik finansowy
• mąż zaufania
• kandydat na radnego lub wójta, burmistrza, prezydenta
• osoby spokrewnione z kandydatem (zstępni, wstępni, małżonkowie, rodzeństwo, małżonkowie zstępnych lub przysposobionych) .

Komisarz Wyborczy
w Poznaniu
/-/ Henryk Komisarski

Wzór zgłoszenia kandydata (format .doc, format .odt, format .pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-09-30 11:49:55 | Data modyfikacji: 2010-10-01 13:17:36.
Data wprowadzenia: 2010-09-30 11:49:55
Data modyfikacji: 2010-10-01 13:17:36
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót