> sesja 3
sesja 3
 Uchwała Nr III/18/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 w sprawie budżetu Gminy Stęszew na rok 2007

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2007-02-21 10:19:37 | Data modyfikacji: 2007-02-21 10:22:52.
 Uchwała Nr III/19/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2007-02-21 10:54:12 | Data modyfikacji: 2007-02-21 10:22:52.
 Uchwała nr III/20/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-04-22 07:23:23 | Data modyfikacji: 2007-02-21 10:22:52.
 Uchwała nr III/21/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stęszew na lata 2007 - 2011

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-04-22 07:27:25 | Data modyfikacji: 2007-02-21 10:22:52.
 Uchwała nr III/22/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie wyznaczenia przedstawiciela i jego zastępcy w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-04-22 07:28:18 | Data modyfikacji: 2007-02-21 10:22:52.
 Uchwała nr III/23/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/401/2006 z dnia 26.10.2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - część wsi Sapowice

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-04-22 07:29:06 | Data modyfikacji: 2007-02-21 10:22:52.
 Uchwała nr III/24/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Dębno i Dębienko, gmina Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-04-22 07:30:10 | Data modyfikacji: 2007-02-21 10:22:52.
 Uchwała nr III/25/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - część działek o numerach ewidencyjnych 568 i 569, obręb Wronczyn, gmina Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-04-22 07:30:57 | Data modyfikacji: 2007-02-21 10:22:52.
 Uchwała nr III/26/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę, niektórych składników wynagrodzenia oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-04-22 08:21:14 | Data modyfikacji: 2007-02-21 10:22:52.
 Uchwała nr III/27/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej gminy Stęszew - sołectwo Będlewo

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-04-22 08:23:09 | Data modyfikacji: 2007-02-21 10:22:52.
 Uchwała nr III/28/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej gminy Stęszew - sołectwo Dębno

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-04-22 08:24:21 | Data modyfikacji: 2007-02-21 10:22:52.
 Uchwała nr III/29/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej gminy Stęszew - sołectwo Drożdżyce

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-04-22 08:25:06 | Data modyfikacji: 2007-02-21 10:22:52.
 Uchwała nr III/30/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej gminy Stęszew - sołectwo Jeziorki

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-04-22 08:25:43 | Data modyfikacji: 2007-02-21 10:22:52.
 Uchwała nr III/31/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej gminy Stęszew - sołectwo Łódź

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-04-22 08:26:29 | Data modyfikacji: 2007-02-21 10:22:52.
 Uchwała nr III/32/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej gminy Stęszew - sołectwo Mirosławki

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-04-22 08:27:15 | Data modyfikacji: 2007-02-21 10:22:52.
 Uchwała nr III/33/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej gminy Stęszew - sołectwo Modrze

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-04-22 08:27:50 | Data modyfikacji: 2007-02-21 10:22:52.
 Uchwała nr III/34/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej gminy Stęszew - sołectwo Piekary

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-04-22 08:28:24 | Data modyfikacji: 2007-02-21 10:22:52.
 Uchwała nr III/35/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej gminy Stęszew - sołectwo Strykowo

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-04-22 08:29:06 | Data modyfikacji: 2007-02-21 10:22:52.
 Uchwała nr III/36/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej gminy Stęszew - sołectwo Słupia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-04-22 08:47:39 | Data modyfikacji: 2007-02-21 10:22:52.
 Uchwała nr III/37/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej gminy Stęszew - sołectwo Sapowice

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-04-22 08:48:14 | Data modyfikacji: 2007-02-21 10:22:52.
 Uchwała nr III/38/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej gminy Stęszew - sołectwo Skrzynki

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-04-22 08:48:45 | Data modyfikacji: 2007-02-21 10:22:52.
 Uchwała nr III/39/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej gminy Stęszew - sołectwo Srocko Małe

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-04-22 08:49:17 | Data modyfikacji: 2007-02-21 10:22:52.
 Uchwała nr III/40/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej gminy Stęszew - sołectwo Trzebaw

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-04-22 08:49:52 | Data modyfikacji: 2007-02-21 10:22:52.
 Uchwała nr III/41/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej gminy Stęszew - sołectwo Tomice

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-04-22 08:50:22 | Data modyfikacji: 2007-02-21 10:22:52.
 Uchwała nr III/42/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej gminy Stęszew - sołectwo Tomiczki

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-04-22 08:50:57 | Data modyfikacji: 2007-02-21 10:22:52.
 Uchwała nr III/43/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej gminy Stęszew - sołectwo Twardowo

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-04-22 08:51:29 | Data modyfikacji: 2007-02-21 10:22:52.
 Uchwała nr III/44/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej gminy Stęszew - sołectwo Witobel

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-04-22 08:52:00 | Data modyfikacji: 2007-02-21 10:22:52.
 Uchwała nr III/45/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej gminy Stęszew - sołectwo Wronczyn

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-04-22 08:52:33 | Data modyfikacji: 2007-02-21 10:22:52.
 Uchwała nr III/46/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej gminy Stęszew - sołectwo Wielkawieś

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-04-22 08:53:03 | Data modyfikacji: 2007-02-21 10:22:52.
 Uchwała nr III/47/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej gminy Stęszew - sołectwo Zamysłowo

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-04-22 08:53:35 | Data modyfikacji: 2007-02-21 10:22:52.
 Uchwała nr III/48/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej gminy Stęszew - Samorząd Mieszkańców w Stęszewie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-04-22 08:54:21 | Data modyfikacji: 2007-02-21 10:22:52.

Zobacz:
 sesja 30 .  sesja 31 .  sesja 32 .  sesja 33 .  sesja 34 .  sesja 35 .  sesja 36 .  sesja 37 .  sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 . 
Data wprowadzenia: 2010-04-22 08:54:21
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Stęszew
ul. ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew
Kierownik Jednostki
Kontakt:
Tel: (+48 61) 819 71 20
Fax: (+48 61) 813 42 87
e-mail: urzadgminy@steszew.pl