bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Zarządzenia Burmistrza strona główna 
2006
 Zarządzenie nr 9 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Sapowicach, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2006-03-20 14:03:32.
 Zarządzenie nr 10 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Tomicach, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2006-03-20 14:05:06.
 Zarządzenie nr 11 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Trzebawiu, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2006-03-20 14:06:19.
 Zarządzenie nr 12 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ogłoszenia wykazu komunalnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2006-03-20 14:08:00.
 Zarządzenie nr 21/06 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie: 1) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 2) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 3) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami 4) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2006-05-29 15:03:45.
 Zarządzenie nr 23 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Trzebawiu, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2006-07-05 13:59:10.
 Zarządzenie nr 30 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 2 sierpnia 2006 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2006-08-04 12:22:14 | Data modyfikacji: 2006-08-04 12:35:22.
 Zarządzenie nr 37 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 5 października 2006 roku w sprawie ustalenia wzoru wniosku o udzielenie dotacji

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2006-10-11 14:50:41 | Data modyfikacji: 2006-08-04 12:35:22.
 Zarządzenie nr 38 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 5 października 2006 roku w sprawie ogłoszenia o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2006-10-11 14:52:14 | Data modyfikacji: 2006-08-04 12:35:22.

Zobacz:
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
Data wprowadzenia: 2006-10-11 14:52:14
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl