bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Ogłoszenia strona główna 

Ogłoszenia pozostałe
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew o wydaniu
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającgo na budowie jednego
obiektu do tuczu brojlera kurzego o obsadzie do
52920 sztuk (211,68 DJP) z infrastrukturą
towarzyszącą na dz. o nr ewid. 133/5, 132/2,
obręb Zamysłowo.
 20170222130730973.pdf

Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2017-02-22 13:43:20.

Zobacz:
   Ogłoszenia o naborze / wyborze
   Ogłoszenia wyborcze
   Ogłoszenia o sesjach
   Ogłoszenia pozostałe
   Ogłoszenia inne
   Obwieszczenia Planowanie Przestrzenne
   Ogłoszenia o inwestycjach drogowych
   Szkolenia finansowane z funduszy unijnych
   Uchwały Składu Orzekającego RIO
   Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia przetargu
   Zawiadomienie Stowarzyszenia Metropolii Poznań
   Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba dzieci w publicznym przedszkolu
   Otwarty nabór partnerów
   Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku
   Protokoły przejęcia na mienie komunalne
   Ogłoszenie o zmianie adresu e-mail Elektronicznej Skrzynki Podawczej
Data wprowadzenia: 2017-02-22 13:43:20
Opublikowane przez: Łukasz Dudka

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl