bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Ogłoszenia strona główna 
Ogłoszenia o naborze / wyborze
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO
ZASTĘPCY KIEROWNIKA USC URZĘDU MIEJSKIEGO GMINY
STĘSZEW

Komisja w składzie:

- Joanna Zaborska- przewodniczący,
- Dorota Stachowiak- członek,
- Maria Makowska - członek,

przeprowadziła nabór na stanowisko zastępcy kierownika USC Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew.

Na ogłoszenie o naborze umieszczone w internecie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew odpowiedziały 2 kandydatki.
Przeprowadzono weryfikację ofert, pod kątem zgodności z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu o naborze. Wymagania formalne spełniła 1 z osób.
Przeprowadzono więc z nią rozmowę kwalifikacyjną, która nie pozwoliła na pozytywne rozstrzygnięcie konkursu. Oczekiwania kandydatki i Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew były rozbieżne.

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-08-21 12:05:18 | Data modyfikacji: 2017-08-21 12:07:13.

Zobacz:
 Ogłoszenia o naborze / wyborze .  Ogłoszenia wyborcze .  Ogłoszenia o sesjach .  Ogłoszenia pozostałe .  Ogłoszenia inne .  Obwieszczenia Planowanie Przestrzenne .  Ogłoszenia o inwestycjach drogowych .  Szkolenia finansowane z funduszy unijnych .  Uchwały Składu Orzekającego RIO .  Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia przetargu .  Zawiadomienie Stowarzyszenia Metropolii Poznań .  Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba dzieci w publicznym przedszkolu .  Otwarty nabór partnerów .  Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku . 
Data wprowadzenia: 2017-08-21 12:05:18
Data modyfikacji: 2017-08-21 12:07:13
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl