bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Ogłoszenia strona główna 

Ogłoszenia o naborze / wyborze
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO DS.
ROZLICZEŃ VAT W GMINIE URZĘDU MIEJSKIEGO GMINY
STĘSZEW

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO DS. ROZLICZEŃ VAT W GMINIE URZĘDU MIEJSKIEGO GMINY STĘSZEW, UL. POZNAŃSKA 11, STĘSZEW

Komisja w składzie:
- Maria Makowska - przewodniczący,
- Dorota Stachowiak- członek,
- Hanna Pietrzyk- członek
przeprowadziła nabór na stanowisko ds. rozliczeń VAT w gminie.
Na ogłoszenie o naborze umieszczone w internecie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew zgłosiło się 6 kandydatów.
Przeprowadzono weryfikację ofert, pod kątem zgodności z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu o naborze. Wymagania formalne spełnili 4 kandydaci.
Przeprowadzono więc z nimi rozmowę kwalifikacyjną, po której komisja zdecydowała, że na stanowisko ds. rozliczeń VAT w gminie wybrana została Anna Polaczyk z Dębienka. Najlepiej odpowiedziała ona na zadane jej w trakcie rozmowy pytania, dzięki czemu uzyskała najwyższą ocenę komisji rekrutacyjnej.

 

Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2017-02-24 12:55:06 | Data modyfikacji: 2017-02-24 13:03:50.

Zobacz:
 Ogłoszenia o naborze / wyborze .  Ogłoszenia wyborcze .  Ogłoszenia o sesjach .  Ogłoszenia pozostałe .  Ogłoszenia inne .  Obwieszczenia Planowanie Przestrzenne .  Ogłoszenia o inwestycjach drogowych .  Szkolenia finansowane z funduszy unijnych .  Uchwały Składu Orzekającego RIO .  Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia przetargu .  Zawiadomienie Stowarzyszenia Metropolii Poznań .  Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba dzieci w publicznym przedszkolu .  Otwarty nabór partnerów .  Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku .  Protokoły przejęcia na mienie komunalne .  Ogłoszenie o zmianie adresu e-mail Elektronicznej Skrzynki Podawczej . 
Data wprowadzenia: 2017-02-24 12:55:06
Data modyfikacji: 2017-02-24 13:03:50
Opublikowane przez: Łukasz Dudka

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl