bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Ogłoszenia strona główna 
Ogłoszenia o naborze / wyborze
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds.
organizacyjno-technicznych w Zespole
Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Stęszewie

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. organizacyjno-technicznych w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Stęszewie, ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew

Komisja w składzie:

- Irena Wojtkowiak- przewodniczący,
- Agata Wolniewicz - członek,
- Maria Makowska- członek,
przeprowadziła nabór na stanowisko ds. organizacyjno-technicznych

Na ogłoszenie o naborze umieszczone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew zgłosiło się 5 kandydatów.

Przeprowadzono weryfikację ofert, pod kątem zgodności z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu o naborze. Wymagania formalne spełnili wszyscy kandydaci. Przeprowadzono więc z nimi rozmowę kwalifikacyjną, po której komisja zdecydowała, że na stanowisko ds. organizacyjno-technicznych wybrana została

 - Emilia Sobkowiak ze Stęszewa.

Najlepiej spełniła ona stawiane wymagania oraz najlepiej odpowiedziała na zadane w trakcie rozmowy pytania, dzięki czemu uzyskała wysoką ocenę komisji rekrutacyjnej.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-11-07 14:04:44 | Data modyfikacji: 2016-11-07 14:07:16.

Zobacz:
 Ogłoszenia o naborze / wyborze .  Ogłoszenia wyborcze .  Ogłoszenia o sesjach .  Ogłoszenia pozostałe .  Ogłoszenia inne .  Obwieszczenia Planowanie Przestrzenne .  Ogłoszenia o inwestycjach drogowych .  Szkolenia finansowane z funduszy unijnych .  Uchwały Składu Orzekającego RIO .  Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia przetargu .  Zawiadomienie Stowarzyszenia Metropolii Poznań .  Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba dzieci w publicznym przedszkolu .  Otwarty nabór partnerów .  Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku . 
Data wprowadzenia: 2016-11-07 14:04:44
Data modyfikacji: 2016-11-07 14:07:16
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl