bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Ogłoszenia strona główna 
Ogłoszenia o naborze / wyborze
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO DS.
INWESTYCJI URZĘDU MIEJSKIEGO GMINY STĘSZEW

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO DS. INWESTYCJI
URZĘDU MIEJSKIEGO GMINY STĘSZEW, UL. POZNAŃSKA 11, STĘSZEW

Komisja w składzie:
- Joanna Zaborska- przewodniczący,
- Dorota Stachowiak- członek,
- Maria Makowska- członek,
przeprowadziła nabór na stanowisko ds. inwestycji.
Na ogłoszenie o naborze umieszczone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew zgłosiło się 4 kandydatów.
Przeprowadzono weryfikację ofert, pod kątem zgodności z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu o naborze. Wymagania formalne spełnili wszyscy 4 kandydaci.
Przeprowadzono więc z nimi rozmowę kwalifikacyjną, po której komisja zdecydowała, że na stanowisko ds. inwestycji wybrany został Dariusz Hałas ze Stęszewa. Najlepiej spełnił on stawiane wymagania- jako jedyny z kandydatów posiada wiedzę i doświadczenie z zakresu budownictwa, realizacji inwestycji i pełnienia kontroli nad nimi, najlepiej odpowiedział też na pytania zadane mu w trakcie rozmowy.

 

Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2016-07-18 14:14:01.

Zobacz:
 Ogłoszenia o naborze / wyborze .  Ogłoszenia wyborcze .  Ogłoszenia o sesjach .  Ogłoszenia pozostałe .  Ogłoszenia inne .  Obwieszczenia Planowanie Przestrzenne .  Ogłoszenia o inwestycjach drogowych .  Szkolenia finansowane z funduszy unijnych .  Uchwały Składu Orzekającego RIO .  Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia przetargu .  Zawiadomienie Stowarzyszenia Metropolii Poznań .  Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba dzieci w publicznym przedszkolu .  Otwarty nabór partnerów .  Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku . 
Data wprowadzenia: 2016-07-18 14:14:01
Opublikowane przez: Łukasz Dudka
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl