bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Uchwały > sesja 30 strona główna 

sesja 30
 Zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2006-02-06 10:27:26.
 Zmiana uchwały budżetowej na 2006 rok

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2006-02-06 10:28:45.
 Zatwierdzenie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2006-02-06 10:30:07.
 Udzielenie pomocy finansowej w 2006 roku dla Powiatu Poznańskiego na utrzymanie filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gminie Stęszew

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2006-02-06 10:31:39.
 Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2006-02-06 10:33:14.
 Upoważnienie Burmistrza Gminy do zawarcia porozumienia ze Starostą Poznańskim

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2006-02-06 10:33:59.
 Wybór banku prowadzącego obsługę budżetu Gminy

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2006-02-06 10:34:36.
 Zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2006-02-06 10:35:17.
 Rozpatrzenie skargi dotyczącej działalności Burmistrza Gminy

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2006-02-06 10:37:01.

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
Data wprowadzenia: 2006-02-06 10:37:01
Opublikowane przez: Marek Baranowski

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl