bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Uchwały > sesja 28 strona główna 

sesja 28
 Przeznaczenie części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2005-12-07 11:52:00.
 Zmiana uchwały budżetowej na 2005 rok

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2005-12-07 11:53:59.
 Podatek od nieruchomości

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2005-12-07 11:54:29.
 Podatek rolny

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2005-12-07 11:54:56.
 Podatek od posiadania psów

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2005-12-07 11:55:30.
 Podatek od środków transportowych

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2005-12-07 11:56:15.
 Określenie wzorów formularzy

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2005-12-07 11:57:21.
 Prawo pierwokupu nieruchomości

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2005-12-07 11:57:48.
 Nabycie przez Gminę Stęszew dróg położonych we Wronczynie

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2005-12-07 11:58:49.
 Nabycie przez Gminę Stęszew dróg położonych w Skrzynkach

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2005-12-07 11:59:39.
 Nabycie przez Gminę Stęszew działki 131/2 położonej w Skrzynkach

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2005-12-07 12:01:23.
 Przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf wody i ścieków

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2005-12-07 12:02:14.
 Określenie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przekazanych gminnym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2005-12-07 12:03:42.
 Zmiana uchwały nr XXVII/293/2005 z dnia 28 października 2005 r. w sprawie uchwalenia "Programu Współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 rok"

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2005-12-07 12:06:02.
 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Stęszew dla terenu położonego we wsi Zamysłowo - działka nr 293/3

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2005-12-07 12:07:41.

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
Data wprowadzenia: 2005-12-07 12:07:41
Opublikowane przez: Marek Baranowski

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl