bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Organizacje pożytku publicznego strona główna 

Organizacje pożytku publicznego
ZARZĄDZENIE NR 235/2012 Burmistrza Gminy Stęszew
z dnia 30.11.2012 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) zarządzam:
 
§ 1. Ogłosić konkurs na zadanie z zakresu opieki paliatywnej dla
        mieszkańców gminy Stęszew na 2013 rok.

§ 2. Załącznik do zarządzenia określa treść ogłoszenia.

§ 3. Ogłoszenie o którym mowa w § 2 podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stęszew , stronie internetowej (www.steszew.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew.

§ 4. Termin składania ofert upływa w dniu 27 grudnia 2012 r. godz.15.00.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia nr 235/2012 - ogłoszenie (format .doc, format .pdf)
Zaproszenie do zgłaszania kandydatów (format .doc, format .pdf)
Formularz zgłoszenia przedstawicieli organizacji/podmiotów na członka komisji konkursowej (format .doc, format .pdf)
Treść oświadczenia (format .doc, format .pdf)
Wzór oferty realizacji zadania publicznego (format.doc, format .pdf)


 


 

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-12-04 10:13:37 | Data modyfikacji: 2012-12-04 11:16:53.
Data wprowadzenia: 2012-12-04 10:13:37
Data modyfikacji: 2012-12-04 11:16:53
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl