bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Uchwały > sesja 27 strona główna 

sesja 27
 Zgoda na przejęcie od Powiatu Poznańskiego przez Gminę Stęszew zadań i uprawnień zarządcy dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Stęszewa

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2005-11-03 13:39:21.
 Wyrażenie zgody na rozpoczęcie i realizację inwestycji

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2005-11-03 13:40:21.
 Wyrażenie zgody na rozpoczęcie i realizację inwestycji

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2005-11-03 13:41:05.
 Prawo pierwokupu nieruchomości

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2005-11-03 13:41:38.
 Uchwalenie "Programu Współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 rok"

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2005-11-03 13:43:06.
 Wyrażenie opinii o projekcie planu aglomeracji Stęszew i Strykowo

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2005-11-03 13:43:50.
 Najniższe wynagrodzenie zasadnicze i wartość jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2005-11-03 13:45:05.

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
Data wprowadzenia: 2005-11-03 13:45:05
Opublikowane przez: Marek Baranowski

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl