bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Uchwały > sesja 24 strona główna 

sesja 24
 Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Stęszew

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2005-05-09 14:41:11.
 Zgoda na przyjęcie przez Gminę Stęszew pomocy finansowej z budżetu Gminy Dopiewo i budżetu Miasta i Gminy Buk oraz zawarcia porozumienia z Gminą Dopiewo i Miastem i Gminą Buk

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2005-05-09 14:43:11.
 Zmiana uchwały budżetowej na 2005 rok

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2005-05-09 14:44:29.
 Określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Stęszew

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2005-05-09 14:46:40.
 Sprzedaż w trybie przetargu nieruchomości położonej w Stęszewie przy ulicy Trzebawskiej

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2005-05-09 14:47:37.
 Zmiana uchwały nr XXII/234/2005 z dnia 31.01.2005 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment wsi Trzebaw

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2005-05-09 14:49:58.
 Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - część wsi Sapowice

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2005-05-09 14:51:15.
 Upoważnienie dyrektora Zespołu Ekonomino - Administracyjnego Szkół w Stęszewie do załatwiania spraw z zakresu przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania świadczeń pomocy materialnej o charakterze sojalnym dla uczniów

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2005-05-09 14:53:19.

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
Data wprowadzenia: 2005-05-09 14:53:19
Opublikowane przez: Marek Baranowski

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl