bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Uchwały > sesja 20 strona główna 
 Uchwalenie Programu ochrony środowiska i Planu gospodarki odpadami dla Gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2004-11-30 12:26:57 | Data modyfikacji: 2011-03-16 12:38:37.
 Uchylenie uchwały nr VII/70/2003 z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2004-11-30 12:29:54.
 Zmiana uchwały nr XVII/169/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r.

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2004-11-30 12:33:32.
 Zmiana uchwały nr XIX/184/04 z dnia 30 września 2004 r.

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2004-11-30 12:34:24.
 Przeznaczenie części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2004-11-30 12:35:42.
 Zmiana uchwały budżetowej na 2004 r.

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2004-11-30 12:38:45.
 Podatek rolny

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2004-11-30 12:39:18.
 Podatek od nieruchomości

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2004-11-30 12:39:56.
 Podatek od posiadania psów

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2004-11-30 12:40:23.
 Podatek od środków transportowych

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2004-11-30 12:41:14.
 Zmiana uchwały w sprawie opłaty targowej w Gminie Stęszew

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2004-11-30 12:41:54.
 Zatwierdzenie taryf wody i ścieków

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2004-11-30 12:42:40.
 Ustalenie cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2004-11-30 12:43:27.
 Uchwalenie "Programu Współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 rok"

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2004-11-30 12:45:01.
 Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment wsi Sapowice

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2004-11-30 12:46:00.
 Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulicy Trzebawskiej - działki nr ewid. 1673, 1676 i 1664/2

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2004-11-30 12:47:47.
 Sprzedaż w trybie przetargu nieruchomości położonej w Stęszewie

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2004-11-30 12:48:28.
 Nabycie przez Gminę Stęszew nieruchomości położonej w Dębienku przy ul. Nowej

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2004-11-30 12:49:54.
 Prawo pierwokupu nieruchomości

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2004-11-30 12:50:25.
 Prawo pierwokupu nieruchomości

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2004-11-30 12:51:09.

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
   2019
   2020
   2021
   2022
   2023
   2024
Data wprowadzenia: 2004-11-30 12:51:09
Opublikowane przez: Marek Baranowski
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl