bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Uchwały > sesja 19 strona główna 
 Udzielenie pomocy finansowej w 2004 roku dla Powiatu Poznańskiego na uruchomienie i funkcjonowanie Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu na terenie gminy Stęszew

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2004-10-07 13:04:00.
 Zgoda na przekazanie Powiatowi Poznańskiemu przez Gminę Stęszew pomocy finansowej z budżetu gminy

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2004-10-07 13:06:07.
 Zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2004-10-07 13:12:55.
 Przeznaczenie części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2004-10-07 13:14:20.
 Przeznaczenie części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2004-10-07 13:16:06.
 Zmiana uchwały budżetowej na 2004 r.

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2004-10-07 13:18:52.
 Wyrażenie opinii potwierdzającej celowość realizacji zadania i efektywności projektowanego przedsięwzięcia

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2004-10-07 13:20:39.
 Wyrażenie opinii potwierdzającej celowość realizacji zadania i efektywności projektowanego przedsięwzięcia

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2004-10-07 13:22:46.
 Darowizna na rzecz Województwa Wielkopolskiego nieruchomości położonej w Stęszewie

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2004-10-07 13:24:57.
 Nabycie przez Gminę Stęszew nieruchomości położonej w Stęszewie

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2004-10-07 13:26:20.
 Prawo pierwokupu nieruchomości

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2004-10-07 13:27:21.
 Prawo pierwokupu nieruchomości

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2004-10-07 13:28:21.
 Sprzedaż lokalu mieszkalnego w Strykowie

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2004-10-07 13:29:15.
 Przystąpienie do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2004-10-07 13:31:12.
 Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Zamysłowie

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2004-10-07 13:33:56.
 Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment wsi Dębienko

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2004-10-07 13:37:40.

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
   2019
   2020
   2021
   2022
   2023
Data wprowadzenia: 2004-10-07 13:37:40
Opublikowane przez: Marek Baranowski
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl