bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Komisje strona główna 

Komisje
Rada Miejska Gminy Stęszew wedug podziału na
komisje

KOMISJA BUDŻETU, FINANSÓW, INWESTYCJI, ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODARKI KOMUNALNEJ I PRZESTRZENNEJ:

1) Zbigniew Krawczyk – przewodniczący Komisji
2) Andrzej Jóźwiak,
3) Jarosław Krupa,
4) Michał Pietruszyński,
5) Mirosław Potrawiak,
6) Piotr Szafrański,

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, ZDROWIA, OPIEKI SPOŁECZNEJ I PORZĄDKU PUBLICZNEGO:

1) Mikołaj Raczkiewicz - przewodniczący Komisji,
2) Tomasz Dotka
3) Jolanta Hübner,
4) Barbara Sikorska,
5) Tomasz Sobolewski,
6) Agnieszka Sokół,
7) Iwona Szczeszek,
8) Danuta Wszędybył

KOMISJA REWIZYJNA:

1) Jarosław Krupa - przewodniczący Komisji
2) Barbara Sikorska,
3) Tomasz Sobolewski

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI:

1) Agnieszka Sokół - przewodnicząca Komisji
2) Jolanta Hübner,
3) Iwona Szczeszek

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2003-02-25 10:49:00 | Data modyfikacji: 2018-12-11 08:44:26.
Data wprowadzenia: 2003-02-25 10:49:00
Data modyfikacji: 2018-12-11 08:44:26
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl