bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Przetargi strona główna 

Przetargi unieważnione
dot. budowy studni głębinowych w miejscowości
Jeziorki
 unieważnienie (pdf)

Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2017-07-11 14:59:43.

Zobacz:
   Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
   Przetargi unieważnione
   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
   Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego
   Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego
   Informacje z sesji otwarcia ofert
   Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych
   Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy
   Ogłoszenia o zmianie umowy
Data wprowadzenia: 2017-07-11 14:59:43
Opublikowane przez: Łukasz Dudka

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl