bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Przetargi strona główna 

Przetargi unieważnione
Unieważnienie części IV w postępowaniu
przetargowym Dostawa artykułów spożywczych na
żywienie dzieci w Szkole Podstawowej w Stęszewie

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-12-23 12:54:46 | Data modyfikacji: 2016-12-23 12:56:53.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2016-12-23 12:54:46
Data modyfikacji: 2016-12-23 12:56:53
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl