bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Przetargi strona główna 

Przetargi unieważnione
Informacja o unieważnieniu postępowania -
Projekt drogi wraz z odwodnieniem na ul.
Granicznej w Witoblu
 Informacja o unieważnieniu postępowania - Projekt drogi wraz z odwodnieniem na ul. Granicznej w Witoblu

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-10-06 08:23:15.

Zobacz:
   Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
   Przetargi unieważnione
   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
   Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego
   Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego
   Informacje z sesji otwarcia ofert
   Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych
   Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy
   Ogłoszenia o zmianie umowy
Data wprowadzenia: 2016-10-06 08:23:15
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl