bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Przetargi strona główna 

Przetargi unieważnione
Informacja o unieważnieniu postępowania - budowa
kanalizacji deszczowej na terenie gminy Stęszew i
rozbudowa kanalizacji sanitarnej m. Stęszew przy
ul. Trzebawskiej

Tekst unieważnienia .pdf

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-10-04 07:36:35 | Data modyfikacji: 2016-10-04 07:41:02.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2016-10-04 07:36:35
Data modyfikacji: 2016-10-04 07:41:02
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl