bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Przetargi strona główna 

Przetargi unieważnione
Świadczenie usług pocztowych

Stęszew, dnia 20.05.2015 roku
IN 272.11.30.2015

Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że postępowanie o zamówienie na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Stęszew w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczenia przesyłek oraz ich zwrotów zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie:

Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione.


Burmistrz
mgr inż. Włodzimierz Pinczak

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-05-20 13:10:10 | Data modyfikacji: 2015-05-20 13:12:10.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2015-05-20 13:10:10
Data modyfikacji: 2015-05-20 13:12:10
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl