bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Przetargi strona główna 

Przetargi unieważnione
Praca równiarką i walcem, profilowanie dróg
oraz ścinanie poboczy na terenie gminy Stęszew w
2015 roku według potrzeb Zamawiającego

Stęszew, dnia 11.02.2015 roku
IN 272.4.3.2015

Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że postępowanie na pracę równiarką i walcem, profilowanie dróg oraz ścinanie poboczy zostało unieważnione.


Zestawienie złożonych ofert:


1) Usługi Budowlano Drogowe
Piotr Czapczyk
Słupia ul. Słoneczna 15
62-060 Stęszew

2) BRIKBAU
Anna Nowacka
62-035 Kórnik ul. Śremska 27

3) Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o
62-050 Mosina ul. Sowiniecka 6G
3.a/a.

Burmistrz
mgr inż. Włodzimierz Pinczak

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-02-12 13:52:42 | Data modyfikacji: 2015-02-12 13:58:16.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2015-02-12 13:52:42
Data modyfikacji: 2015-02-12 13:58:16
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl