bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Przetargi strona główna 

Przetargi unieważnione
Przebudowa ulicy Podgórnej w Witoblu z materiału
Wykonawcy

Stęszew, dnia 30.09.2014 roku
IN 272.4.12.2014

INFRAKOM Sp. z o.o.
ul. F. Nowowiejskiego 4
64-000 Kościan

Dotyczy : Przetargu na przebudowę ulicy Podgórnej w Witoblu.


Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że postępowanie o zamówienie na przebudowę ulicy
Podgórnej w Witoblu z materiału Wykonawcy zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie:

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 300.000,00 złotych.
Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Najtańsza oferta, która wpłynęła do Zamawiającego wyceniona została na kwotę 444.252,64 zł.
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione.

Zestawienie złożonych ofert:

1. INFRAKOM Sp. z o.o.
ul. F. Nowowiejskiego
64-000 Kościan

Otrzymują:
1.Wykonawcy
2.BIP
3.a/a

Burmistrz
mgr inż. Włodzimierz Pinczak

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-10-01 10:49:47 | Data modyfikacji: 2014-10-01 10:51:28.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2014-10-01 10:49:47
Data modyfikacji: 2014-10-01 10:51:28
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl