bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Przetargi strona główna 

Przetargi unieważnione
Przebudowa mostu na Kanale Żydowskim

Stęszew, dnia 04.09.2014 roku
IN 272.4.10.2014

Dotyczy : Przetargu na przebudowę mostu na Kanale Żydowskim.


Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że postępowanie o zamówienie na przebudowę mostu na Kanale Żydowskim z materiału Wykonawcy zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie:

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 100.000,00 złotych.
Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Najtańsza oferta, która wpłynęła do Zamawiającego wyceniona została na kwotę 168.698,00 zł.
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione.

Zestawienie złożonych ofert:

1.STALMONT Sp. Jawna 251.164,60
Ul. Bulwar Gdański 2
70-601 Szczecin
2.INPRO-BUD 168.698,82
Ul. Omańkowskiej 3
60-465 Poznań

Burmistrz
mgr inż. Włodzimierz Pinczak

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-09-05 07:25:43.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2014-09-05 07:25:43
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl