bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Przetargi strona główna 

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy
Stęszew i jej jednostek organizacyjnych w 2018
roku

Pełna treść ogłoszenia (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-12-18 09:16:45 | Data modyfikacji: 2017-12-18 09:19:05.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2017-12-18 09:16:45
Data modyfikacji: 2017-12-18 09:19:05
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl