bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Przetargi strona główna 

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
Wykonanie projektu budowlanego i projektu
wykonawczego na budowę sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości
Skrzynki

Treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (.pdf)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-09-01 07:09:12 | Data modyfikacji: 2017-09-01 07:14:10.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2017-09-01 07:09:12
Data modyfikacji: 2017-09-01 07:14:10
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl