bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Zamówienia publiczne - do 2020 roku strona główna 
Zaproszenie do złożenia oferty - zakup paliwa
według potrzeb w 2021 roku

Treść zaproszenia (.pdf)

Załącznik nr 1 Formularz oferty (.doc)

Załącznik nr 2 Projekt umowy (.doc)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-11-17 10:39:26.

Zobacz:
 Informacje z sesji otwarcia ofert .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Zawiadomienia o unieważnieniu czynności . 
Data wprowadzenia: 2020-11-17 10:39:26
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl