bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Zamówienia publiczne - do 2020 roku strona główna 
Zaproszenie do złożenia oferty - Remont
pomieszczeń kuchennych w budynku Przedszkola w
Stęszewie

Zamawiający:
Przedszkole w Stęszewie
Ul. Korczaka 2, 62-060 Stęszew
Tel. 61 8134-345

Termin składania ofert: 02.03.2020 r. godz. 9:00

Do pobrania:

Treść zaproszenia (.pdf)

Załącznik nr 1 Formularz oferty (.doc)

Załącznik nr 2 Kosztorys ofertowy (.docx)

Załącznik nr 3 Wykaz robót budowlanych (.docx)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-02-21 09:38:44 | Data modyfikacji: 2020-02-21 09:45:39.

Zobacz:
 Informacje z sesji otwarcia ofert .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Zawiadomienia o unieważnieniu czynności . 
Data wprowadzenia: 2020-02-21 09:38:44
Data modyfikacji: 2020-02-21 09:45:39
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl