bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Przetargi strona główna 

Przetargi
Przetarg nieograniczony – Opracowanie
dokumentacji na budowę promenady nad jeziorem
Lipno w Stęszewie

Zamawiający:

Gmina Stęszew
ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew
woj. Wielkopolskie
www.steszew.pl
tel. 0618197141, fax 0618134287

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 13.02.2018 pod numerem 517746-N-2018

Termin składania ofert: 21.02.2018 do godz. 9:00

Otwarcie ofert: 21.02.2018 o godz. 10:45

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu (.pdf)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (.pdf)
Projekt umowy (.doc)
Mapka poglądowa (.pdf)
Załączniki (.docx)
Umowa praw autorskich (.doc)

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-02-13 14:49:10 | Data modyfikacji: 2018-02-13 15:03:20.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2018-02-13 14:49:10
Data modyfikacji: 2018-02-13 15:03:20
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl