bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Przetargi strona główna 

Przetargi
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na budowa boiska
wielofunkcyjnego o wymiarach 14/26 z trawy
syntetycznej w miejscowości Trzebaw z materiału
Wykonawcy – postępowanie nr 2

UWAGA!
Przedłużono termin składania ofert!
Termin składania ofert: 21.02.2018 do godz. 09:00
Otwarcie ofert: 21.02.2018 o godz. 10:30

Ogłoszenie o zmianie zostało opublikowane w BZP w dniu 2018-02-08 pod numerem 500028733-N-2018

Załączniki:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (.pdf)

Pytania i odpowiedzi do SIWZ (.pdf)

Pytania i odpowiedzi do SIWZ (.pdf) - część 2

Przejdź do ogłoszenia pierwotnego

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-02-08 14:26:41 | Data modyfikacji: 2018-02-13 12:54:16.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2018-02-08 14:26:41
Data modyfikacji: 2018-02-13 12:54:16
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl