bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Przetargi strona główna 

Przetargi
Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę
artykułów spożywczych na żywienie dzieci w
Szkole Podstawowej w Stęszewie

Zamawiający:
Szkoła Podstawowa w Stęszewie
ul. Poznańska 25
62-060 Stęszew
woj. Wielkopolskie

tel. 0618134-192
Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 27.10.2017 pod numerem 608066-N-2017

Termin składania ofert: 09.11.2017 do godz. 10:00

Otwarcie ofert: 09.11.2017 o godz. 10:30

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu (.pdf)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (.pdf)
Wzór umowy (.pdf)
Formularz oferty (.docx)
Formularze cenowe (.xls)
Oświadczenie przesłanki wykluczenia (.docx)
Oświadczenie warunki udziału (.docx)
Grupa kapitałowa (.docx)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-10-27 11:45:42 | Data modyfikacji: 2017-10-27 12:04:43.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2017-10-27 11:45:42
Data modyfikacji: 2017-10-27 12:04:43
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl