bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Przetargi strona główna 

Przetargi
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na remont jezdni
na terenie Gminy Stęszew z materiału Wykonawcy z
podziałem na części

UWAGA!
Przedłużono termin składania ofert!

Termin składania ofert: 03.11.2017 do godz. 09:00
Otwarcie ofert: 03.11.2017 o godz. 10:00

Ogłoszenie o zmianie zostało opublikowane w BZP w dniu 2017-10-23 pod numerem 500047195-N-2017 i 500047226-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (.pdf)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (.pdf)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (.pdf)

Zmieniane ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-10-24 17:54:52 | Data modyfikacji: 2017-10-24 18:07:02.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2017-10-24 17:54:52
Data modyfikacji: 2017-10-24 18:07:02
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl