bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Przetargi strona główna 

Przetargi
Przetarg nieograniczony – Zakup energii
elektrycznej na potrzeby Gminy Stęszew i jej
jednostek organizacyjnych w 2018 roku

Zamawiający:

Gmina Stęszew
ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew
woj. Wielkopolskie
www.steszew.pl
tel. 0618197141, fax 0618134287

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 18.10.2017 pod numerem 603484-N-2017

Termin składania ofert: 27.10.2017 do godz. 9:00

Otwarcie ofert: 27.10.2017 o godz. 10:00

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu (.pdf)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (.pdf)
Projekt umowy (.pdf)

Załączniki do SIWZ (.doc)

Załącznik nr 1 do umowy (.pdf)

Uwaga! Wprowadzono zmiany do załącznika nr 1 do Umowy


Załącznik nr 2 do umowy (.pdf)

Załącznik nr 3 do umowy (.pdf)
Załącznik nr 4 do umowy (.pdf)

 

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-10-18 12:00:36 | Data modyfikacji: 2017-10-23 13:01:33.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2017-10-18 12:00:36
Data modyfikacji: 2017-10-23 13:01:33
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl