bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Przetargi strona główna 

Przetargi
Przetarg nieograniczony - Wykonanie projektu
budowlanego i projektu wykonawczego na budowę
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami
dla miejscowości Rybojedzko

Zamawiający:

Gmina Stęszew
ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew
woj. Wielkopolskie
www.steszew.pl
tel. 0618197141, fax 0618134287

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 28.09.2017 pod numerem 594568-N-2017

Termin składania ofert: 11.10.2017 do godz. 9:00

Otwarcie ofert: 11.10.2017 o godz. 10:30

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu (.pdf)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (.pdf)
Projekt umowy (.doc)
Umowa praw autorskich (.doc)
Zakres (.jpg)
Załączniki (.doc)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pytania i odpowiedzi do SIWZ (.pdf)

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-09-28 14:20:11 | Data modyfikacji: 2017-10-05 14:48:38.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2017-09-28 14:20:11
Data modyfikacji: 2017-10-05 14:48:38
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl