bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Przetargi strona główna 

Przetargi
Zaproszenie do złożenia oferty – Zimowe
utrzymanie dróg na terenie Gminy Stęszew w
2017/2018 roku

IN 271.4.15.2017

Zaproszenie do złożenia oferty

W związku z rozpoczęciem postępowania o zamówienie poniżej 30 tys. euro
Zamawiający, Gmina Stęszew zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na
adres:

Urząd Miejski Gminy Stęszew

62-060 Stęszew ul. Poznańska 11

lub e-mail przetargi@steszew.pl

w terminie do dnia 28.09.2017 godz. 09.00

Otwarcie ofert: 28.09.2017 godz. 10.00

Do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty (.pdf)
Umowa część 1 (.docx)
Umowa część 2 (.docx)
Zestawienie ulic do odśnieżania (.pdf)
Załączniki (.doc)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-09-21 09:19:52 | Data modyfikacji: 2017-09-21 09:34:15.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2017-09-21 09:19:52
Data modyfikacji: 2017-09-21 09:34:15
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl