bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Przetargi strona główna 

Przetargi
Zaproszenie do złożenia oferty - Roboty
budowlane na moście w ciągu drogi gminnej nr
330035P w m. Łódź z materiału Wykonawcy

IN 271.11.51.2017

Zaproszenie do złożenia oferty

W związku z rozpoczęciem postępowania o zamówienie poniżej 30 tys. euro
Zamawiający, Gmina Stęszew zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na
adres:

Urząd Miejski Gminy Stęszew

62-060 Stęszew ul. Poznańska 11

lub e-mail przetargi@steszew.pl

w terminie do dnia 27.09.2017 godz. 09.00

Otwarcie ofert: 27.09.2017 godz. 10.00

Do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty (.pdf)
Wzór umowy (doc)
Załączniki (.doc)
Kosztorys ofertowy (.pdf)
Plan poglądowy (.pdf)
Przedmiar robót (.pdf)
Specyfikacje techniczne (.pdf)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kosztorys ofertowy (.xlsx)

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-09-19 13:20:27 | Data modyfikacji: 2017-09-25 13:38:57.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2017-09-19 13:20:27
Data modyfikacji: 2017-09-25 13:38:57
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl