bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Przetargi strona główna 

Przetargi
Przetarg nieograniczony na dostawę – zakup
samochodu ciśnieniowo-kanalizacyjnego dla ZGKiM
Stęszew

IN.271.11.31.2017

Zamawiający:

Gmina Stęszew
ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew
woj. Wielkopolskie
www.steszew.pl
tel. 618-197-141, fax 618-134-287

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: 31/08/2017

Termin składania ofert: 11.10.2017 do godz. 9:00

Otwarcie ofert: 11.10.2017 o godz. 10:00

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu (.pdf)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (.pdf)
Projekt umowy (.doc)
Edytowalna wersja formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (.doc)
Instrukcja wypełniania druku JEDZ (.pdf)
Opis przedmiotu zamówienia (.pdf)
Załączniki do edycji (.odt)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pytania i odpowiedzi (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-09-05 12:32:45 | Data modyfikacji: 2017-10-09 10:42:23.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2017-09-05 12:32:45
Data modyfikacji: 2017-10-09 10:42:23
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl