bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Przetargi strona główna 

Przetargi
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 - Opracowanie
dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji
deszczowej na ulicy Zacisze w miejscowości
Dębienko

UWAGA

Zmieniono warunki udziału w postępowaniu oraz przedłużono termin składania ofert!

Termin składania ofert: 04.09.2017 do godz. 9:00
Otwarcie ofert: 04.09.2017 o godz. 10:00

 

 

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ogłoszenie pierwotne przed zmianą

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 31082017.pdf

zmiana SIWZ.pdf

 

Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2017-08-31 09:46:28 | Data modyfikacji: 2017-08-31 13:16:41.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2017-08-31 09:46:28
Data modyfikacji: 2017-08-31 13:16:41
Opublikowane przez: Łukasz Dudka

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl