bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Przetargi strona główna 

Przetargi
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Opracowanie
dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji
deszczowej na ulicy Zacisze w miejscowości
Dębienko

Ogłoszenie o zmianie (.pdf)

Zmiany w SIWZ (.pdf)

Ogłoszenie o zmianie (.pdf)

Zmiany w SIWZ 2 (.pdf)

Pytania i odpowiedzi (.pdf)

UWAGA – Zmieniono warunki udziału w postępowaniu oraz przedłużono termin składania ofert!

Termin składania ofert: 04.09.2017 do godz. 9:00
Otwarcie ofert: 04.09.2017 o godz. 10:00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie pierwotne - przed zmianą

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

 

Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2017-08-25 10:20:47 | Data modyfikacji: 2017-08-31 09:54:13.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2017-08-25 10:20:47
Data modyfikacji: 2017-08-31 09:54:13
Opublikowane przez: Łukasz Dudka

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl