bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Przetargi strona główna 

Przetargi
Przetarg nieograniczony na remont ulicy Polnej w
miejscowości Trzebaw z materiału Wykonawcy

Zamawiający:

Gmina Stęszew
ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew
woj. Wielkopolskie
www.steszew.pl
tel. 618-197-141, fax 618-134-287

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 21.08.2017 pod numerem 574714-N-2017

Termin składania ofert: 06.09.2017 do godz. 9:00

Otwarcie ofert: 06.09.2017 o godz. 10:45

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu (.pdf)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (.pdf)
Projekt umowy (.docx)

Pozostała dokumentacja spakowana archiwizerem ZIP (.zip) - około 11 MB

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-08-22 07:42:03 | Data modyfikacji: 2017-08-22 08:56:10.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2017-08-22 07:42:03
Data modyfikacji: 2017-08-22 08:56:10
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl