bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Przetargi strona główna 

Przetargi
Ogłoszenie o zamówieniu na dokumentacje
projektowe na przebudowę sieci gazowej wysokiego
ciśnienia DN350 i DN100, wraz ze stacją
redukcyjną w miejscowości Strykowo

Dokumentacje projektowe na przebudowę sieci gazowej wysokiego ciśnienia DN350 i DN100, wraz ze stacją redukcyjną w miejscowości Strykowo.

Przetarg nieograniczony nr 4 na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci gazowej wysokiego ciśnienia DN350 i DN100, wraz ze stacją redukcyjną w miejscowości Strykowo.


Zamawiający:

Gmina Stęszew
ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew
woj. Wielkopolskie
www.steszew.pl
tel. 618-197-141, fax 618-134-287


Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 14.08.2017 pod numerem 571738-N-2017

Termin składania ofert: 06.09.2017 do godz. 9:00

Otwarcie ofert: 06.09.2017 o godz. 10:00

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu (.pdf)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (.pdf)
Wzór umowy (.doc)
Wzór umowy praw autorskich (.doc)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-08-14 12:35:27 | Data modyfikacji: 2017-08-14 12:42:56.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2017-08-14 12:35:27
Data modyfikacji: 2017-08-14 12:42:56
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl