bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Przetargi strona główna 

Przetargi
Przetarg nieograniczony - Wykonanie projektu
budowlanego i projektu wykonawczego na budowę
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami
dla miejscowości Skrzynki

Zamawiający:

Gmina Stęszew
ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew
woj. Wielkopolskie
www.steszew.pl
tel. 0618197141, fax 0618134287

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 21.07.2017 pod numerem 555899-N-2017

Termin składania ofert: 08.08.2017 do godz. 9:00

Otwarcie ofert: 08.08.2017 o godz. 10:00

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu (.pdf)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (.pdf)
Wzór umowy (.doc)
Wzór umowy praw autorskich (.doc)
Mapka poglądowa (.jpg)

Załączniki w wersji edytowalnej (.doc)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpowiedzi na pytania - część 1 (.pdf)
Odpowiedzi na pytania - część 2 (.pdf)

 

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-07-24 10:17:20 | Data modyfikacji: 2017-08-04 08:02:06.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2017-07-24 10:17:20
Data modyfikacji: 2017-08-04 08:02:06
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl