bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Przetargi strona główna 

Przetargi
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot remontu
jezdni na terenie Gminy Stęszew z materiału
wykonawcy.

zmiana SIWZ

 ogłosznie o zmianie ogłoszenia.pdf

Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2017-07-11 10:28:05 | Data modyfikacji: 2017-07-11 10:31:45.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2017-07-11 10:28:05
Data modyfikacji: 2017-07-11 10:31:45
Opublikowane przez: Łukasz Dudka

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl