bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Przetargi strona główna 

Przetargi
Zapytanie ofertowe – Zagospodarowanie
rekreacyjne terenu w miejscowości Stęszew –
ścianka wspinaczkowa. Przetarg nr 3

IN 271.11.43.2017

Zapytanie ofertowe

W związku z rozpoczęciem postępowania o zamówienie poniżej 30 tys. euro
Zamawiający, Gmina Stęszew zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na
adres:

Urząd Miejski Gminy Stęszew

62-060 Stęszew ul. Poznańska 11

lub e-mail przetargi@steszew.pl

w terminie do dnia 24.07.2017 godz. 09.00

Otwarcie ofert: 24.07.2017 godz. 10.15

Do pobrania:

Treść zapytania ofertowego (.pdf)

Opis techniczny (.pdf)

Mapka (.pdf)

Przedmiar (.pdf)

Projekt umowy (.doc)

 

ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2017-07-07 12:47:17 | Data modyfikacji: 2017-07-11 10:41:53.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2017-07-07 12:47:17
Data modyfikacji: 2017-07-11 10:41:53
Opublikowane przez: Łukasz Dudka

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl